LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése értelmében a Közszolgálati Tisztviselők napja július 1-je, amely

 

munkaszüneti nap.

 

Mindezek értelmében2016. július 1-jén, pénteken a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységénél az ügyintézés szünetel, erre a napra az ügyfelek részére előzetesen ügyintézési időpont sem adható.

 

 

 

Megértésüket köszönjük!

 

 

                                                                                       

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

 

A Bács- Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII, törvény /továbbiakban Kot./ IV, fejezete alkalmazásában eljáró hatóság a Magyar Földgáztározó Zrt ( 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági elemzésének védendő adatokat nem tartalmazó változatát közzététel céljából megküldte Hivatalunknak.
A Kat. 33. § (1) bekezdése szerint a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes polgármesternek az üzemeltetővel és a hatósággal együttműködve külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítania kell, hogy a lakosság véleményt nyilváníthasson az új veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem építésére vagy a már működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatására vonatkozó engedély kiadása előtt.A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011.     (X. 20.) Korm. rendelet /a továbbiakban: Rendelet / 22. § (2) bekezdése alapján a polgármester a biztonsági jelentés kézhezvételét követő 15 napon belül hirdetményt tesz közzé. A  közzétett  hirdetménnyel  kapcsolatos észrevételek megtételére 21 nap áll a lakosság            
rendelkezésére.


A Rendelet előírásait szem előtt tartva a mai naptól a biztonsági jelentés megtekinthető a jegyzőnél, illetve a www.zsana.huhonlapon 2016.07.07-ig.


A dokumentum a linkre kattintva letölthető !

Biztonsági jelentés

Alkategóriák

...